Rut Asta Judit Ericsson

Födelsedatum:1931-02-21
Dödsdatum:1990-06-24
Gravsatt:1990-07-04
Ort:S Mellby
Område: C
Gravnummer:RN C 71A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn