Viktor Glimberg

Födelsedatum:1918-05-25
Dödsdatum:2005-10-04
Gravsatt:2005-12-09
Ort:Simrishamn
Område: C
Gravnummer:RN C 81

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn