Anna Olsson

Födelsedatum:1871-03-23
Dödsdatum:1921-02-25
Gravsatt:1921-03-03
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn