Emma Wigren

Födelsedatum:1872-06-23
Dödsdatum:1921-01-04
Gravsatt:1921-01-11
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 16, 17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn