Magnus Persson

Födelsedatum:1852-10-16
Dödsdatum:1938-07-30
Gravsatt:1938-08-04
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn