Ola Mårtensson

Födelsedatum:1855-02-13
Dödsdatum:1921-11-04
Gravsatt:1921-11-10
Ort:Simris
Område: A
Gravnummer:SN A 24, 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn