Anna Sigurd

Födelsedatum:1868-09-26
Dödsdatum:1936-03-04
Gravsatt:1936-03-11
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 5, 6, 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn