Johanna Kappelin

Födelsedatum:1875-09-08
Dödsdatum:1923-11-21
Gravsatt:1923-11-30
Ort:Simris
Område: B
Gravnummer:SN B 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn