Gunnar Ingemansson

Födelsedatum:1910-06-10
Dödsdatum:1923-11-09
Område: C
Gravnummer:SN C 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn