Karna Lasson

Födelsedatum:1857-10-02
Dödsdatum:1939-12-26
Gravsatt:1940-01-06
Ort:Simris
Område: D
Gravnummer:SN D 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn