Kerstin Olsson

Födelsedatum:1849-07-08
Dödsdatum:1933-06-23
Gravsatt:1933-06-29
Ort:Bjärsjömölla
Område: D
Gravnummer:SN D 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn