Matilda Hallengren

Födelsedatum:1871-03-13
Dödsdatum:1935-04-05
Gravsatt:1935-04-11
Ort:Simris
Område: D
Gravnummer:SN D 33, 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn