Matilda Mårtensson

Födelsedatum:1873-12-30
Dödsdatum:1949-07-01
Gravsatt:1949-07-06
Ort:Simris
Område: D
Gravnummer:SN D 38, 39, 40, 41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn