Nils Dahl

Födelsedatum:1881-08-11
Dödsdatum:1934-03-18
Gravsatt:1934-03-25
Ort:Simris
Område: D
Gravnummer:SN D 6, 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn