Bertil Ingvar Johnsson

Födelsedatum:1931-02-17
Dödsdatum:1937-03-30
Gravsatt:1937-04-04
Ort:Simris
Område: E
Gravnummer:SN E 11, 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn