Johanna Andersson

Födelsedatum:1891-09-13
Dödsdatum:1973-02-05
Gravsatt:1973-02-09
Ort:Simris
Område: E
Gravnummer:SN E 8, 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn