Kristina Bengtsson

Födelsedatum:1867-11-09
Dödsdatum:1944-04-29
Gravsatt:1944-05-05
Ort:Simris 27
Område: F
Gravnummer:SN F 48, 49, 50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn