Nils Hemmingsson

Snickare | N Brantevik

1866-01-23 Födelsedatum
1938-11-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1938-11-23

SN F 9, 10

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats