Otto Hansson

Födelsedatum:1898-08-06
Dödsdatum:1962-02-06
Gravsatt:1962-02-10
Ort:Simrishamn
Område: F
Gravnummer:SN F 51, 52, 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn