Sigrid Henriksson

Födelsedatum:1886-06-27
Dödsdatum:1940-01-20
Gravsatt:1940-01-28
Ort:Simris 34
Område: F
Gravnummer:SN F 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn