Berta Larsson

Födelsedatum:1927-03-05
Dödsdatum:2017-12-09
Gravsatt:2018-08-13
Ort:Trängsund-Skogås
Område: G
Gravnummer:SN G 10, 11, 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn