Elma Göransson

Födelsedatum:1891-05-05
Dödsdatum:1977-07-13
Gravsatt:1977-07-19
Ort:Simris 8:12
Område: G
Gravnummer:SN G 18, 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn