Elna Jeppsson

Födelsedatum:1854-12-05
Dödsdatum:1927-04-03
Gravsatt:1927-04-08
Ort:Simris 127
Område: G
Gravnummer:SN G 40

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn