Ebba M-B Hansson

Födelsedatum:1927-04-24
Dödsdatum:1928-11-11
Gravsatt:1928-11-16
Ort:Simris 2
Område: H
Gravnummer:SN H 13, 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn