Per Andersson

Åbo | Viarp 1

1866-10-25 Födelsedatum
1931-04-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1931-04-12

SN H 33, 34

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats