Elna Kristiansson

Födelsedatum:1844-10-12
Dödsdatum:1934-10-26
Gravsatt:1934-11-01
Ort:N Brantevik 33
Område: I
Gravnummer:SN I 16, 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn