Hanna Andersson

Simris 26

1854-03-24 Födelsedatum
1932-09-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1932-09-13

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn