Maria Andersson

Födelsedatum:1905-04-10
Dödsdatum:1931-08-19
Gravsatt:1931-08-23
Ort:Simris 16
Område: I
Gravnummer:SN I 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn