Mårten Håkansson

Jordbruksarb. | Viarp 8:2

1871-08-10 Födelsedatum
1953-07-05 Dödsdatum

Gravsatt: 1953-07-12

SN I 41, 42

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats