Per Bengtsson

Taktäckare | Simris 65

1865-08-10 Födelsedatum
1932-07-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1932-07-13

SN I 21, 22

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn