Per Bengtsson

Födelsedatum:1865-08-10
Dödsdatum:1932-07-09
Gravsatt:1932-07-13
Ort:Simris 65
Område: I
Gravnummer:SN I 21, 22

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn