Edith Engdahl

Födelsedatum:1898-11-21
Dödsdatum:1944-05-17
Gravsatt:1944-05-23
Ort:Simris 1
Område: J
Gravnummer:SN J 6, 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn