Elise Ekman

Födelsedatum:1882-12-04
Dödsdatum:1956-04-11
Gravsatt:1956-04-17
Ort:Simris 16:79
Område: J
Gravnummer:SN J 30, 31, 32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn