Stig Arvid Bengtsson

Födelsedatum:1932-03-10
Dödsdatum:1943-08-11
Gravsatt:1943-08-15
Ort:Simris 8
Område: J
Gravnummer:SN J 9, 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn