Anna Andersson

Födelsedatum:1901-08-28
Dödsdatum:1980-09-26
Gravsatt:1980-10-03
Ort:Simris 16:36
Område: K
Gravnummer:SN K 1, 2, 3, 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn