Anna Olsson

Födelsedatum:1886-08-31
Dödsdatum:1971-11-19
Gravsatt:1971-11-26
Ort:Simris 26:1
Område: K
Gravnummer:SN K 8, 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn