Johan Dahl

Födelsedatum:1892-08-18
Dödsdatum:1953-03-03
Gravsatt:1953-03-08
Ort:Simris 8
Område: K
Gravnummer:SN K 36, 37, 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn