John Andersson

Lantbrukare | Simris 7:23

1888-04-25 Födelsedatum
1973-11-16 Dödsdatum

Gravsatt: 1973-11-22

SN K 15, 16

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats