John Andersson

Födelsedatum:1888-04-25
Dödsdatum:1973-11-16
Gravsatt:1973-11-22
Ort:Simris 7:23
Område: K
Gravnummer:SN K 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn