Magda Nilsson

Ö Nöbbelöv

1912-01-15 Födelsedatum
1952-12-31 Dödsdatum

Gravsatt: 1953-01-08

SN K 39, 40

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats