Nils Mårtensson

Lantbrukare | Simris 25

1871-11-12 Födelsedatum
1951-09-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1951-09-20

SN K 19, 20, 21

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats