Nils Mårtensson

Födelsedatum:1871-11-12
Dödsdatum:1951-09-14
Gravsatt:1951-09-20
Ort:Simris 25
Område: K
Gravnummer:SN K 19, 20, 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn