Alice Olsson

Födelsedatum:1899-03-11
Dödsdatum:1964-04-02
Gravsatt:1964-04-11
Ort:Simris 16:39
Område: L
Gravnummer:SN L 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn