Ellen Henriksson

Hushållerska | Simris

1886-09-02 Födelsedatum
1958-01-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1958-01-25

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn