Emilia Jönsson

Födelsedatum:1893-12-20
Dödsdatum:1973-01-14
Gravsatt:1973-01-19
Ort:Simris 9:15
Område: L
Gravnummer:SN L 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn