Ester Olsson

Födelsedatum:1919-07-31
Dödsdatum:2010-04-28
Gravsatt:2010-06-21
Ort:Simrishamn
Område: L
Gravnummer:SN L 20, 21, 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn