Ivar Larsson

Födelsedatum:1885-05-13
Dödsdatum:1959-11-01
Gravsatt:1959-11-08
Ort:Simrishamn
Område: L
Gravnummer:SN L 42, 43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn