Karin Falk

Födelsedatum:1896-12-24
Dödsdatum:1964-02-29
Ort:Simris 16:45
Område: L
Gravnummer:SN L 1, 2

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn