Signe Nilsson

Födelsedatum:1917-08-19
Dödsdatum:1981-08-09
Gravsatt:1981-08-18
Ort:Simris
Område: L
Gravnummer:SN L 8, 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn