Emil Fredriksson

Sjökapten | Brantevik

1886-11-28 Födelsedatum
1970-08-07 Dödsdatum

Gravsatt: 1970-08-11

SN M 16, 17

Simris nya kyrkogård

Simrishamns församling

Sverige, Skåne

Simrishamns församling

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

Gravsatta inom samma gravplats