Erik Artur Johansson

Födelsedatum:1921-05-28
Dödsdatum:1988-10-30
Gravsatt:1988-11-22
Ort:Simrishamn
Område: M
Gravnummer:SN M 10, 11

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn