Karin Jonasson

Födelsedatum:1907-07-25
Dödsdatum:1982-03-08
Gravsatt:1982-03-20
Ort:Simris
Område: M
Gravnummer:SN M 34, 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn