Klara Mimmie Henriksson

Födelsedatum:1924-08-11
Dödsdatum:2014-12-30
Gravsatt:2015-04-08
Ort:Simris
Område: M
Gravnummer:SN M 48

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Simrishamns församling

Allgatan 7
272 21 Simrishamn

0414-41 24 80

simrishamn.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/simrishamn